ПРОСИМО ВАС УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ПРАВИЛАМИ ТА УМОВАМИ КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ (ДО ПОЧАТКУ КОРИСТУВАННЯ). КОРИСТУЮЧИСЬ САЙТОМ, ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ ВИКОНУВАТИ ПРАВИЛА І УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ. ЯКЩО ВИ НЕ ЗГОДНІ З ПРАВИЛАМИ І УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ, ВАМ НЕОБХІДНО ВІДМОВИТИСЯ ВІД КОРИСТУВАННЯ САЙТОМ НЕГАЙНО. КРІМ ТОГО, КОРИСТУЮЧИСЬ САЙТОМ, ВИ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ДОСЯГЛИ ПОВНОЛІТТЯ І МОЖЕТЕ УКЛАСТИ ДОГОВОРИ АБО, У РАЗІ ЯКЩО ВИ НЕ ДОСЯГЛИ ПОВНОЛІТТЯ, ОТРИМАЛИ ЗГОДУ БАТЬКІВ АБО ОПІКУНА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ. ЯКЩО ВИ НЕ ДОСЯГЛИ ПОВНОЛІТТЯ І НЕ ОТРИМАЛИ ЗГОДУ БАТЬКІВ АБО ОПІКУНА НА УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРІВ, ВИ НЕ МОЖЕТЕ КОРИСТУВАТИСЯ САЙТОМ. ВИ ТАКОЖ ПІДТВЕРДЖУЄТЕ, ЩО ПРОЧИТАЛИ ТА ЗРОЗУМІЛИ ВСІ ПОЛОЖЕННЯ ЦІЄЇ УГОДИ.

У ЦІ ПРАВИЛА ТА УМОВИ ПЕРІОДИЧНО ТА БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПОВІДОМЛЕННЯ КОРИСТУВАЧА ПРО ЦЕ МОЖУТЬ ВНОСИТИСЯ ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ, В ТОМУ ЧИСЛІ, ПРИ ЗМІНІ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА. ЗМІНИ ПОЧИНАЮТЬ ДІЯТИ БЕЗПОСЕРЕДНЬО ПІСЛЯ ОПУБЛІКУВАННЯ ЇХ У ВІДПОВІДНОМУ РОЗДІЛІ НА САЙТІ. У РАЗІ ВНЕСЕННЯ СУТТЄВИХ ЗМІН ДО ЦИХ ПРАВИЛ ТА УМОВ, БУДЕ РОЗМІЩЕНО ПОВІДОМЛЕННЯ НА САЙТІ ТА ВКАЗАНО ТЕРМІН ВСТУПУ ЦИХ ЗМІН В СИЛУ.

ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, які розміщені у відповідному розділі сайту https://aloe.in.ua

Покупці при придбанні Товарів, які розміщені на відповідних сторінках сайту приймають умови цього Договору про наступне:

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщено на сайті https://aloe.in.ua та застосування якого є обов'язковим для Продавця, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, розміщеного на сайті https://aloe.in.ua, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям. 

«Сайт» - інтернет веб-сторінка https://aloe.in.ua.

«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, розміщено на сайті https://aloe.in.ua, шляхом додавання його в віртуальну корзину, оформлення і відправки Замовлення. 

«Товар» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на сайті https://aloe.in.ua розміщено пропозицію продавця. 

«Покупець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали сайт https://aloe.in.ua і мають намір придбати той чи інший Товар. 

«Отримувач» – безпосередньо Покупець, або третя особа, якій Покупець надав право отримати Товари згідно оформленого Замовлення на сайті https://aloe.in.ua. Інформацію про Отримувача Покупець вказує при оформленні Замовлення на сайті https://aloe.in.ua.

«Продавець» – фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, яка є розповсюджувачами Товару і за допомогою сайту https://aloe.in.ua має намір його продати. 

«Замовлення» – належним чином оформлена і розміщена на сайті https://aloe.in.ua заявка Покупця на купівлю Товарів, або оформлена за допомогою електронної пошти, або телефону, або інших засобів комунікації із Продавцем.

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором. 

«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника.

«Компанія-перевізник» - служба доставки (оператор доставки), послугами яких користується Продавець для доставки Товару Покупцю, та зазначені у відповідному розділі на сайті.

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Сайту у відповідному розділі кнопки «Оформити замовлення» («Оформить заказ») або «Підтвердити замовлення» («Подтвердить заказ») означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче. 

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальність за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору. 

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту оформлення та підтвердження Продавцем Замовлення, яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним. Підтвердження відбувається шляхом інформування покупця за допомогою телефонного дзвінка або смс, електронного листа або повідомлення іншим шляхом електронної комунікації.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

1.5. Покупець погоджується з тим, що всі умови йому зрозумілі та він приймає їх повністю і беззастережно.

РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

2.1. Для формування замовлень на Сайті Покупець може пройти процедуру реєстрації та зазначити необхідні дані, згідно з анкетою.

2.2. Під час реєстрації на Сайті Покупець зобов'язується надати достовірну та точну інформацію про себе і свої контактні дані для виконання Продавцем своїх зобов'язань перед Покупцем і доставки йому сплаченого Товару.

2.3. У процесі реєстрації на Сайті Покупець вказує логін (його e-mail) і пароль, за безпеку яких він несе відповідальність. Покупець зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані під час реєстрації, зберігати ці дані в недоступному для сторонніх осіб місці. За всі дії, що здійснені від його імені, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе винятково Покупець.

2.4. Продавець не несе відповідальність за точність та достовірність інформації вказаної Покупцем при реєстрації.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші. 

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб. 

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману. 

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимогами чинного законодавства України.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ 

4.1. Продавець зобов'язаний: 

- виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця; 

- передати Покупцю Товар відповідно до обраного зразку на відповідній сторінці Сайту, оформленого Замовлення і умовами цього Договору; 

- перевірити кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі; 

- повідомити покупця про можливі додаткові комісії при оплаті замовлень.

4.2. Продавець має право: 

- передавати свої права та обов’язки перед Покупцем третім особам.

- в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

- відмовити Покупцеві в продажу товару без вказівки причини.

- повістю або частково змінити цю Угоду на наш власний розсуд з надання Покупцю повідомлення про таку зміну будь-яким розумним способом, включаючи опублікування зміненої версії цієї Угоди на Сайті без обмежень.

ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ 

5.1. Покупець зобов'язаний: 

- своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору; 

- ознайомитися з інформацією про товар, розміщений на Сайті; 

- при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві. 

5.2. Покупець має право: 

- оформити замовлення на відповідній сторінці Сайту; 

- вимагати від продавця виконання умов цього Договору; 

- на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті. 

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ 

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці Сайту шляхом додавання Товарів у віртуальну корзину з подальшим оформленням та підтвердженням Замовлення, або зробивши Замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів Сайту, або за допомогою інших засобів комунікації з Продавцем.

6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлене у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня. При формуванні Замовлення більше 2 робочих днів Продавець інформує Покупця за допомогою електронної пошти чи іншого засобу цифрової комунікації, телефонного дзвінка або смс. Продавець залишає за собою право змінювати терміни формування Замовлення, при цьому попереджає ймовірних Покупців за допомогою сповіщення при оформленні Замовлення.

6.3 У разі відсутності товару, вказаного на Сайті, внаслідок технічних негараздів, а також з інших причин, не залежних від Продавця, зазначене замовлення анулюється повністю або частково, а Покупець інформується шляхом надсилання йому повідомлення.

6.4 Під час замовлення товару на Сайті Покупець підтверджує свою згоду отримувати інформацію про дату виробництва, терміни зберігання продукції в форматі, передбаченим брендом-виробником, зокрема з допомогою Батч-коду, нанесеного на упаковку продукту або інших маркувань виробника.

6.5. Покупець несе повну відповідальність за надання не вірних даних при оформленні замовлення, які унеможливлюють виконання своїх обов’язків Продавцем перед Покупцем.

ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Сайту. Ціна може змінюватися Продавцем в односторонньому порядку.

7.2. Продавець має право встановлювати знижки та бонуси на Товари. Види знижок, бонусів та порядок їх нарахування можуть бути змінені Продавцем в односторонньому порядку.

7.2. У випадку не вірного вказання ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець інформує про це Покупця для підтвердження Замовлення по виправленій ціні, або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язку з Покупцем, таке Замовлення вважається анульованим.

7.3. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених в віртуальну корзину та застосування усіх доступних Покупцеві знижок та бонусів.

7.4. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, знижок та бонусів, кількості або номенклатури товару. 

7.5. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100%). 

2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві Компанії-перевізника на території України. 

3) платіжною картою наступного типу: 

- Visa; 

- Visa Electron; 

- Mastercard; 

- Mastercard Electronic; 

- Maestro; 

- та інші.

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем. 

Важливо: При оплаті Покупцем замовлення можливо стягування додаткової комісії в залежності від виду оплати:

- При післяплаті через Компанії-перевізники ("наложенный платёж") стягується комісія за переказ коштів. Сума комісії додається до суми замовлення безпосередньо Компанією-перевізником без участі Продавця.

- При оплаті за допомогою Інтернет-банкінгу можливе стягування комісії за переказ коштів. Сума комісії додається до суми замовлення безпосередньо банком без участі Продавця.

- При оплаті платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливо стягування додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. Сума комісії додається до суми замовлення безпосередньо емітентом карти без участі Продавця.

7.6. Обов’язок Продавця по інформуванню Покупця про додаткові комісії вважається виконаним при оформленні покупцем Замовлення.

УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Покупець отримує Товар за допомогою послуг Компанії-перевізника, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений на відповідній сторінці Сайту. 

8.2. При доставці Товарів в інші міста України, виконуваної Компаніями-перевізниками Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими Компаніями-перевізниками. 

8.3 При виконанні доставки, Товар видається Покупцю, або третій особі, вказаній в замовленні в якості Отримувача.

8.4. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Отримувач підтверджує власним підписом в товаро-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, у видатковій накладній при отриманні Товару, або самим фактом отримання товару від Компанії-перевізника, що фіксується відповідним статусом стану доставки в електронній системі обліку Компанією-перевізником, доступ до перевірки такого статусу можливо отримати за зверненням до Компанії-перевізника або перевіркою на сайті Компанії-перевізника. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в зазначеній кількості і сплаченому Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані та якості. 

8.5. У разі відсутності Отримувача за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару з необґрунтованих причин, при доставці Кур'єром компанії-перевізника, Товар повертається в центр відвантаження. 

8.6. Оплату за послуги доставки здійснює Покупець при отриманні Товару. Оплата нараховується безпосередньо Компанією-перевізником, без участі Продавця, по тарифам Компанії-перевізника, послуги якої використовувалися для доставки Товару.

8.7. При виконанні Покупцем необхідних умов для безкоштовної доставки (вказані на Сайті), оплату за доставку здійснює Продавець при відправленні Товару.

8.8. Територія доставки товарів обмежується територією України за виключенням АР «Крим», та тимчасово окупованих територій України.

8.9. Обов’язок Продавця передати товар Покупцеві вважається виконаним в момент отримання Покупцем відправленого Товару, таким чином як цей момент визначається Компанією-перевізником, послуги якої використовувалися для доставки Товару.

8.10. Покупець розуміє і погоджується з тим, що здійснення доставки - це окрема послуга, яка не являється невід’ємною частиною Товару придбаного Покупцем та виконується сторонніми Компаніями-перевізниками.

УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ 

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і переліку Товарів, які не підлягають обміну (поверненню). 

9.2. Покупець погоджується з тим, що придбаний ним Товар не підлягає обміну та поверненню в наступних випадках:

1) Із моменту покупки Товару пройшло більше 14 календарних днів;

2) Із моменту придбання Товару не минуло 14 календарних днів, але товар був у вжитку, порушена цілісність упаковки і / або комплектність, відсутні бирки / цінники і т.д.

3) Товар належить до переліку товарів, які поверненню та обміну не підлягають, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України №172 від 19 березня 1994 року (за чинної редакції) http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/172-94 -% D0% BF, а саме:

Продовольчі товари, лікарські препарати та засоби, предмети сангігієни.

Непродовольчі товари:

корсетні товари

парфюмерно-косметичні вироби

пір'яно-пухові вироби

дитячі іграшки м'які

дитячі іграшки гумові надувні

зубні щітки

мундштуки

апарати для гоління

помазки для гоління

розчіски, гребенці та щітки масажні

рукавички

тканини

тюлегардинні і мереживні полотна

білизна натільна

білизна постільна

панчішно-шкарпеткові вироби

товари в аерозольній упаковці

друковані видання

вироби з натурального та штучного волосся (перуки)

товари для немовлят (пелюшки,соски,пляшечки для годування тощо)

інструменти для манікюру, педикюру (ножиці, пилочки тощо)

4) Товар не повертається та не обмінюється якщо Покупець відмовляється надати фото- чи відеоматеріали бракованого і / або несправного, на його погляд, товару.

9.3. Цими Правилами і умовами Покупець підтверджує свою обізнаність у тому, що обміну або поверненню підлягає:

- Товар що не відповідає Вашому Замовленню;

- бракований товар у якого суттєво пошкоджена упаковка, якщо факт пошкодження встановлений згідно п. 5.1 цього Договору;

- товар у якого закінчився строк придатності;

- тільки новий товар, який не був у вжитку та не має слідів використання: подряпин, сколів; 

- мають бути збережені: повний комплект товару, цілісність і всі компоненти упаковки, ярлики, заводське маркування;

- товар саме той, що був проданий Продавцем;

- покупець має оригінал документа, що підтверджує факт покупки відповідного Товару. Порушення будь-якого з цих пунктів залишає за Продавцем право відмовити Покупцеві в обміні або поверненні товару.

9.4. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Повернення» з урахуванням правил і умов перевізника або кур'єра.

9.5. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов'язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. Недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відео зйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов'язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару на Сайті. 

9.6. Сторони погодили, що в разі недотримання обов'язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності. 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством. 

Ні за яких обставин Продавець не повинен нести відповідальність за будь-які непрямі, випадкові, штрафні, особливі або передбачувані збитки, пов'язані з Сайтом, а також за втрату прибутку, ушкодження, витрати, пов'язані з зупинкою діяльності, перериванням використання, втратою даних, втратою інших нематеріальних активів, втратою безпеки інформації, яку ви надали у зв'язку з використанням Сайтом (включаючи використання або отримання будь- яких сторонніх додатків або стороннього контента), або з несанкціонованим заволодінням такої інформації третіми особами. Продавець не несе відповідальність за будь-який несанкціонований доступ або зміну наданої Покупцем інформації чи даних, або за будь-які матеріали або дані, надіслані або отримані Покупцем або не відправлені чи не отримані покупцем. Продавець не несе відповідальності за будь-яку загрозливу, наклепницьку, непристойну, образливу поведінку або незапитуваний контент будь-якої іншої сторони, або за будь-які порушення третіми сторонами прав стосовно об'єктів інтелектуальної власності, конфіденційності або інших прав. 

Продавець не несе відповідальності за:

- Затримки або збої в процесі здійснення операції, що виникли внаслідок непереборної сили, а також будь-якого випадку негараздів у телекомунікаційних, комп'ютерних, електричних та інших суміжних системах.

- Дії систем переказів, банків, платіжних систем і за затримки, пов'язані з їх роботою.

- Затримку доставки товарів, яка виконується за допомогою сторонніх Компаній-перевізників.

- Належне функціонування Сайту, якщо Покупець не має необхідних технічних засобів для його використання, а також не несе жодних зобов'язань щодо забезпечення користувачів такими засобами.

- Вміст цілісної упаковки, переданої виробником, за склад парфумів чи косметичних виробів, дотримання Виробником технологічних правил та умов при виготовлення товару. 

- Продавець не несе відповідальність за збитки та шкоду заподіяну Покупцеві у разі неналежного використання придбаних у Продавця Товарів.

10.2. У разі виникнення суперечок, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв'язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно. 

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

10.4. За всі дії, що здійснюються від імені Покупця, тобто з використанням його логіна та пароля, відповідальність несе винятково Покупець.

10.5. Визнання судом не дійсності будь-якого з положень цих правил та умов не тягне за собою не дійсність усіх положень.

ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ 

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер. 

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору. 

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин. 

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин. 

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов'язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. 

Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки. 

ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ 

12.1. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення Продавцю та Покупцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.). 

12.2. Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на Сайті https://aloe.in.ua (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв'язку (електронною поштою, мобільним зв'язком та інше) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Сайту https://aloe.in.ua. 

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер. 

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець зобов'язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу). 

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу. 

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення.

ФАЙЛИ COOKIES

13. 1. Файл cookie – це невеликий фрагмент інформації, який відправляється браузеру і зберігається на жорсткому диску комп'ютера.

13. 2. Сайт https://aloe.in.ua використовує файли cookies для моніторингу користування Сайтом, а також надання послуг. Дана технологія розширює можливості використання Інтернету, зберігаючи пріоритети відвідувачів під час перегляду певних сайтів. Під час перегляду Сайту https://aloe.in.ua користувачем, Сайт може розмістити cookies на комп'ютері користувача. Такі тимчасові cookies використовуються для підрахунку кількості візитів на Сайт. Вони видаляються, коли користувач виходить з браузера. Постійні cookies можуть зберігатися на комп'ютері користувача браузером. Під час Реєстрації даний тип cookies повідомляє Сайту, чи вперше користувач заходить на Сайт. Cookies не містять персональних даних користувачів, залишають поза передачею контактні дані користувачів або інформацію з комп'ютерів користувачів і можуть бути заблоковані користувачем у будь-який момент. Файли cookies використовуються для надання користувачам Сайту найбільш релевантної інформації; допомагають зробити Сайт безпечнішим, захищеним і зручним; надають можливість відстежувати порушення Політики конфіденційності відвідувачами або пристроями; надають можливість оцінити кількість і частоту запитів, а також виявляти і блокувати відвідувачів або пристрої, які намагаються здійснити пакетні завантаження інформації з Сайту.

13. 3. Для блокування прийому нових cookies можна скористатися ярликом «Help», який присутній на панелі більшості браузерів. Cookies дозволяють користувачеві повною мірою користуватися всіма можливостями Сайту, тому рекомендуємо залишати їх включеними.

ДОДАТКОВІ УМОВИ

14.1. Сайт та представлені ним сервіси можуть тимчасово не працювати, бути частково або повністю недоступні по причині проведення технічних робіт.

14.2. Супроводжуючі Товар фотографії є лише ілюстраціями до товару та можуть відрізнятися від фактичного вигляду Товару.

14.3. Супроводжуючі товар описи та характеристики не претендують на вичерпну інформацію та можуть включати помилки. Для уточнення інформації, або прохання змінити інформацію, Покупець повинен звернутися до Продавця за допомогою засобів електронного зв’язку (електронна пошта, повідомлення через встановлену форму на Сайті) або телефону.